Mind the Movement esittely

Mind the Movement fysioterapiablogi logo

Mind the Movement -blogi toivottaa lukijat tervetulleiksi!

Mind the Movement -blogi ja siihen liittyvät nettisivut ovat kolmen pääkaupunkiseudulla vaikuttavan OMT-fysioterapeutin ylläpitämiä. “Kirjoittajat” -sivulta voi käydä lukemassa jokaisen kolmen pääkirjoittajan lyhyen esittelyn. Blogin tavoitteena on käsitellä ajankohtaisia fysioterapiaan liittyviä aiheita raikkaalla ja eteenpäin suuntautuvalla otteella, sopivan kriittisesti ja riittävän avoimesti. Pyrimme teksteissämme avaamaan aihealueita modernisti näyttöön perustuen ja huomioimaan fysioterapiaan sekä sen sisältöön vaikuttavia tekijöitä.

Lääketieteessä ja fysioterapiassa tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa työotetta pidetään tärkeänä, minkä lisäksi korostetaan asiakkaan (tai potilaan) kohtaamista sekä positiivista vuorovaikutusta olennaisena osana hoitoa. Parin viimeisen vuosikymmenen aikana kivun tutkimus ja ymmärrys on modernisoitunut ja tuonut uusia selityksiä sekä ajatusmalleja aikaisemmin hankalille vaivoille. Myös me uskomme näihin periaatteisiin ja pyrimme tuomaan monipuolisesti esiin ns. biopsykososiaalista viitekehystä fysioterapian näkökulmasta. Lienee silti hyvä muistuttaa, että vaikka pyrimmekin kirjoitamaan asiantuntevasti ja näyttöön perustuen ovat kirjoitukset kuitenkin omia mielipiteitämme eivätkä edusta ketään muuta tahoa tai ole virallisia hoitosuosituksia. Artikkelimme eivät myöskään korvaa terveydenhuoltoalan ammattilaisten (kuten lääkäreiden tai fysioterapeuttien) antamaa asiantuntevaa henkilökohtaista hoitoa.

Mind the Movement -blogisivuilta voi jatkossa lukea kirjoittajien omia ajatuksia liikkumisesta, fyysisestä toimintakyvystä ja niihin liittyvistä ongelmista. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. liikemallien ja kivun vuorovaikutukset, manuaalinen terapia, harjoittelu, kivun neurofysiologia ja moni muu ajankohtainen aihealue. Samalla kannustamme jokaista lukijaa myös kommentoimaan ja osallistumaan keskusteluun aihepiireistä!

Blogin päätavoitteena on lisätä omaa ja kollegojen ymmärrystä sekä tietoa aihealueista etenkin fysioterapiaan liittyen. Pyrkimyksemme on kirjoittaa artikkeleita, joita ei ole suunnattu pelkästään alan ammattilaisille vaan olisi myös hienoa auttaa ihmisiä ymmärtämään erilaisia vaivoja ja perehtymään niihin liittyviin tekijöihin pintaa syvemmältä. Tämän lisäksi tulette näkemään sivuillamme esimerkiksi tutkimusreferaatteja sekä lukusuosituksia muihin blogeihin, artikkeleihin, kirjoihin tai vaikkapa mielenkiintoisiin nettivideoihin käsiteltäviin aihealueisiin liittyen.

Tavoitteena blogin kirjoitusrytmin osalta on pyrkiä julkaisemaan noin yksi artikkeli kuukaudessa tai kahdessa. Tästä toki voidaan välillä lipsua ja välillä saatamme olla ahkerampiakin… Tulevaisuudessa on ideoitu, että pääkirjoittajien lisäksi olisi hedelmällistä saada artikkeleita myös vierailevilta kirjoittajilta, kollegoilta, lääkäreiltä, valmentajilta, alan tutkijoilta…

Lähettämällä meille viestiä alla olevalla lomakkeella voit itse esittää toiveita tämän fysioterapiablogin tulevasta sisällöstä ja antaa palautetta sivustostamme!